Monday, January 19, 2009

Grading Test

18 January 2009 10 am ~ 2 pm

Kami telah menjalankan grading pertama kami di Dojang baru. Seramai 15 pelatih telah menduduki ujian kenaikan talipinggang. Pemeriksa yang bertanggungjawap adalah Sir Sharifudin Mamat 5th DAN dari Dins Taekwondo Academy.

Alhamdulillah semua pelatih telah menunjukkan prestasi terbaik serta amat berdisiplin. Kesemua pelatih telah lulus dan seramai 3 pelatih telah berjaya mendapat Double Promotion. Seorang pelatih telah menarik diri atas sebab kesihatan.

Latihan senior juga dijalankan di bawah sir Sharifudin.

No comments:

Post a Comment